Svensk-Ukrainska Handelskammaren i Skandinavien

Swedish Ukrainian Chamber of Commerce in Scandinavien 

Ledningsrådgivare

Vi är en ideell organisation vars uppgift är att främja handel mellan Sverige och Ukraina samt öka kunskapen om Ukraina i Sverige. Vi gör detta genom nätverkande, företagssammankoppling, frukostseminarier och mycket mer. 

Vi har för syfte att hjälpa till från och med information till kontakter med strategiska partners som kan främja dina affärer. 

Vad gör vi

Vår uppgift är att bidra till ökad och enklare handel mellan Sverige och Ukraina. Vi följer den ekonomiska och politiska utvecklingen i Ukraina och informerar medlemsföretagen om aktuella, konkreta och företags nära frågor.
Genom ett starkt kontaktnät i Ukraina och Sverige kan vi driva företagens frågor och skapa kontakter för medlemsföretagen. 

Affärstjänster

Vi är ett viktigt forum för affärsförbindelserna med en allt viktigare marknad - Europeisk landet Ukraina. Våra medlemmar, som är stora och små export- och importföretag, banker och andra tjänsteföretag, svarar också för en mycket stor del av Sveriges handel med Ukraina. 

 

Juridisk rådgivning

Behöver du information om beskattning, redovisning, anställningsförhållanden eller om att starta företag? Kontakta Svensk- ukrainska handelskammaren. muntlig rådgivningstjänst är gratis medlemsförmån för handelskammarens medlemmar.