Styrelsen

vi lyssnar på våra kunders reflektioner 

    Liudmyla Savchuk

    Ordförande

    Marknadsföring och affärsplanering och finansiell analys-VD för JSC "Prominvest-Bank"-VD för Luhansk Branch, JSC "Prominvestment-Bank".2012-2010

    VD Regionel Branch JSC "Prominvestbank"2011-2011.


 


Volodymyr Kushnirenko

Styrelse ledamot

PhD i statsvetenskap, civilingenjörs civilingenjör, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid National University of Kyiv-Mohyla Academy. Expertrådgivare för internationell politik. Författaren till den vetenskapliga monografen och över 30 vetenskapliga och journalistiska artiklar.

Vladimir Kushnirenko

Styrelse ledamot  

 Professor of Political Science, PhD in Political Science,Expert Advisor in International Politics, State Management, Social Comunications.

Fedosieeieva Tetiana

Styrelse ledamot

Ph.D. i juridik, docent, förespråkare National University of "Kyiv-Mohyla Academy", professor, privaträtt Institutionen. Det kombinerar vetenskaplig, pedagogisk verksamhet och förespråkande med rådgivande.

Jamal Lemrini

Styrelse sekreterare

Projektledare / Verksamhetsutveklare
Ledande sakkunnig /Utrikeshandels i Nord Afrika Mena regionen Projektledare/Utvecklingsverksamhet
Grundare till antidiskriminering byrån för lika rättighet. 2006-2010
Ledamot i Granskningsnämnden för radio och tv, i Stockholm 2006-2010.Myroslava Kukhta,

Styrelse ledamot

Doktorsexamen i sociologi,
Expert Advisor inom området för mänskliga realiseringsproblem i alla åldrar, social potential, sociala förändringar, sociala utvecklingsproblem.

GRYSHCHUK VALERIY

Styrelse ledamot

Doktorand, fysisk kandidatexamen

T.G. Shevchenko Kiev State University, Fakulteten för fysik,

Biträdande professor, ingenjör (Kiev State University) 1976 - 1990

Fysiska grunderna för icke-farmakologiska läkemedel,

Fysiska grunderna för ny teknik för diagnos, förebyggande, behandling och rehabilitering av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra sjukdomar


Manira Erochina

Finansiell samordnare

Ibrahim Haider

Styrelse ledamot

Kommunikations ansvarig

Civilingenjören och datakonsult

Ledande sakkunnig /Utrikeshandels i Mellanöstern. 

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholms domstol.

Ordförande i Svensk-Irakiska Handelskammare. 

Yuriy Kogut

Styrelse ledamot

Exportörer och Investors Council under МFA i Ukraina, ICC Ukraina,

World Association of Detectives,

Ukrainska handelskammaren och industrin,

Kyiv handelskammaren och industrin, London handelskammaren och industrin.