Practicum i Kiev

26.04.2018

Dagens Practicum handlar om Exportkontroll som är komplext område som innehåller restriktioner och tillståndskrav i olika delar. 

 • Översikt exportkontroll
 • Dual-use produkter och sanktioner
 • Exportkontroll i praktiken
 • Best practices
 •  marknadsföring varor och tjänster bör man tar hänsyn till marknadsföringsregler, kulturella och branschspecifika faktorer, immaterialrättsskydd med mera som kan påverka valet av säljkanaler och marknadsföringen   produkter på exportmarknaden. 
 • EU och lagstiftning
 • Tullförfaranden
 • Klassificering av varor
 • Ursprung
 • Exportrestriktioner
 • Tullfokus på tullhantering "Certifikat"