fr-B2B i Kiev

26/11/2018

Slutet av november kommer vi att samordna B2B mellan Ukrainska ministeriet agrikultur och Marockanska handelskammare Casa-Setta