Mentorskap

Mentortjänsten

Svensk- Ukrainska Handelskammaren har en styrelse med stort kunnande om att göra affärer med Ukraina och etablera företag i Ukraina mm.
Den samlade kunskapen i kammaren är unik.

Till nya och även gamla medlemmar erbjuder Kammaren en ny tjänst, som vi kallar mentortjänst eller bollplanks tjänst. När ett medlemsföretag avser att starta ett bolag i Ukraina t ex bransch-kontor, dotterbolag eller avser köpa ett ukrainsk företag kan det var kostnadseffektivt att samtala med någon som har en liknande erfarenhet. Vi tänker oss att denna tjänst kan vara intressant inte bara för små och medelstora svenska företag som vill in på den ukrainska marknaden utan även för det stora företaget där en projektledare för ett ukrainskt äventyr kan ha nytta av mentortjänsten.

Vår tanke är att det första mötet, som kanske blir några timmar, är utan kostnad. Om parterna tycker att det finns anledning att fortsätta med flera möten blir villkoren för detta en fråga mellan de två parterna. Samarbetet kan ju bli långsiktigt och kanske är mentorn en blivande styrelseledamot!

Om Du som medlemsföretag eller blivande medlem i Kammaren finner detta intressant ber vi dig kontakta Kammarens via e-post info@svensk-ukrainsk.se eller ring oss för att diskutera Ditt ärende. Vi skall då söka finna den i styrelsen som har den mest passande bakgrunden för den uppgift Du har framför Dig.

Vi ser fram emot Din kontakt.