Om oss

Din dörr öppnas till Ukrainsk marknad

Svensk- Ukrainska handelskammaren i Skandinavien är en medlemsorganisation med god kännedom om den Ukrainska och den Svenska marknaden och dess aktörer. Handelskammaren har sitt säte i Stockholm samt ett representativt kontor i Kiev. Handelskammaren utför analyser och bistår företag med konsultation beträffande etablering, förhandling, marknadsföring och därtill relaterade frågor samt driver handelsfrämjande projekt.

Handelskammaren arbetar aktivt för att utveckla och fördjupa de bilaterala handels-förbindelserna mellan Ukraina och Sverige, öka kunskapen om näringslivsstrukturen samt skapa positiva nätverk mellan näringsliv och myndigheter.

Svensk-Ukrainska handelskammaren är en viktig länk för marknadsföringen av svenska produkter och tjänster i Ukraina och har som mål att arbeta aktivt för Sveriges image i Ukraina, främja en stadig ökning av handeln mellan både länderna och arbeta effektivt för att förstärka svensk- Ukrainska handelsrelationer.

Vi erbjuder tjänster i form av service och rådgivning till företag och organisationer. Vi kan också hjälpa företag med att hitta nya partners, identifiera nyckelpersoner och beslutsfattare angående olika affärer samt hjälpa till med etableringar av företag i Ukraina.