uk

Vi stödjer Ukaraina 

"Det pågående kriget i Ukraina orsakar stor mänsklig lidande. Endast 70 mil från Sveriges gräns utspelar sig fasansfulla scener i realtid. Våra tankar går först och främst till alla drabbade. Frédéric Bastiat, en fransk filosof och ekonom, förkunnade redan på 1800-talet att "om varor inte korsar gränserna kommer soldater att göra det". Tyvärr har Rysslands agerande visat att flera års ansträngningar för ömsesidig handel och samarbete mellan Sverige och andra länder inte har hindrat en militär invasion.

Vi vill uttrycka vårt stöd till Ukraina och till våra medlemmar som påverkas av kriget. Vi vill att ni ska veta att vi finns här för er och att ni gärna kan vända er till oss om ni behöver hjälp eller stöd på något sätt.

Timme för timme, minut för minut, flyr fler människor från den skamliga våldets verklighet. Vi hjälper flyktingar från kriget i Ukraina att samordna boendet och förse dem med nödvändig hjälp. Vi samarbetar med olika organisationer och privatpersoner som vill hjälpa drabbade familjer att finna glädje igen."

   


Ge en gåva nu!   VAR MED OCH SKYDDA BARNEN I UKRAINA!

Ledningsrådgivare

Vi är en ideell organisation som arbetar för att främja handeln mellan Sverige och Ukraina samt öka kunskapen om Ukraina i Sverige. Vi åstadkommer detta genom nätverkande, företagssammankoppling, frukostseminarier och andra relevanta aktiviteter.

Vårt syfte är att assistera företag genom hela processen från informationssökning till att skapa kontakter med strategiska partners som kan bidra till att stärka deras affärer. Vi strävar efter att tillhandahålla värdefull information och stöd för att underlätta handeln mellan Sverige och Ukraina.

Vad gör vi

Vår primära uppgift är att underlätta och öka handeln mellan Sverige och Ukraina. Vi övervakar kontinuerligt den ekonomiska och politiska utvecklingen i Ukraina och informerar våra medlemsföretag om relevanta och aktuella näringslivsfrågor.

Genom vårt breda kontaktnät i både Ukraina och Sverige kan vi driva medlemsföretagens intressen och skapa värdefulla kontakter. Vi strävar efter att främja handeln genom att erbjuda värdefulla tjänster som bidrar till att skapa ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer mellan Sverige och Ukraina.

Affärstjänster

Vi är en viktig plattform för affärsförbindelser med den allt mer betydelsefulla marknaden - Europeiska landet Ukraina. Våra medlemmar utgörs av både stora och små export- och importföretag, banker och andra tjänsteföretag som tillsammans står för en stor andel av Sveriges handel med Ukraina.

Vi strävar efter att främja handeln mellan Sverige och Ukraina genom att erbjuda våra medlemmar möjligheter att utöka sin verksamhet och knyta värdefulla kontakter. Vi arrangerar evenemang och seminarier som främjar utbytet av information och erfarenheter mellan svenska och ukrainska företag.

Vi arbetar hårt för att upprätthålla en hög standard på våra tjänster och att stärka företagsrelationerna mellan Sverige och Ukraina.

 

Juridisk rådgivning

Vi är en viktig plattform för affärsförbindelser med den allt mer betydelsefulla marknaden - Europeiska landet Ukraina. Våra medlemmar utgörs av både stora och små export- och importföretag, banker och andra tjänsteföretag som tillsammans står för en stor andel av Sveriges handel med Ukraina.

Vi strävar efter att främja handeln mellan Sverige och Ukraina genom att erbjuda våra medlemmar möjligheter att utöka sin verksamhet och knyta värdefulla kontakter. Vi arrangerar evenemang och seminarier som främjar utbytet av information och erfarenheter mellan svenska och ukrainska företag.

Vi arbetar hårt för att upprätthålla en hög standard på våra tjänster och att stärka företagsrelationerna mellan Sverige och Ukraina.


  

Vi stödjer    Ukaraina   


Kriget i Ukraina skapar ett stort mänskligt lidande. Knappt 70 mil från Sverige grän utspelar sig fasansfulla scener i realtid. Våra tankar går i första hand till alla drabbade.
Den franska filosofen och ekonomen Frédéric Bastiat förkunnande redan på 18.00-talet att "om varor inte korsar gränserna kommer soldater att göra det" Tyvärr visar fallet med Ryssland att Sverige och andra länder mångåriga försök till utbyte inte förhindrat en militär invasion. 
Vi vänder oss till er för att uttrycka vårt stöd till Ukraina och till våra medlemmar.
Vi vill att ni ska vet att vi finns här och att ni gärna kan vända er till oss om ni ser att vi kan vara behjälpliga på något vis.
mer info klicka på